Vi har altid en løsning - findes løsningen ikke opfinder vi den | Tlf.: +45 97 19 10 44 | Mail: jas@jas.dk - Betal med Faktura eller Bankoverførsel
Mulighed for tilretning af
standard produkter
Vores produkter er af højeste kvalitet
Sikker betaling med faktura
eller overførsel
Billig levering i hele
Danmark
Specialopgaver efter
kundens ønske

Miljøbeskrivelse

Miljøbeskrivelsen af underleverandører er foretaget på baggrund af oplysninger og beskrivelser, fremsendt fra de enkelte virksomheder og foreligger som dokumentation for denne overordnede miljøbeskrivelse.

Virksomheden opfylder regler og normer fastsat af Arbejdstilsynet for det interne miljø, og har siden 1997 gennemført omfattende forbedringer af ventilations- og udsugningsanlæg, herunder forbedret støjdæmpning  i samarbejde med Aaskovs kommunes miljøtekniske afdeling.

I 2002
er der udarbejdet en APV for virksomheden i samarbejde med de ansatte, Ingeniørhøjskolen, Herning og Arbejdstilsynet, Herningafd. og målsætningen er gennemført i 2003. I samme periode er der i samarbejde med Teknologisk Institut udarbejdet handlingsplaner for fastlæggelse og koordination af arbejds- og ansvarsområder, for at effektivisere og rationalisere firmaets drift og udnyttelse af produktionsarealer og –udstyr, samt plan for arbejdsmiljø, herunder retningslinier for anvendelse af kemikalier, genbrugssortering af emballage og papir samt retningslinier for minimering af vand og el-forbrug. På den baggrund arbejdes nu med 3. generation af softwaren
Q-Control (SilentQ, Assens) et program til styring af alle aktiviteter i en moderne virksomhed.